Algra Consult
T 06 24 488 966
E leonal@planet.nl

 

HOME

Algra Consult is het juiste adres voor: online HR-advisering, begeleiding en ondersteuning van organisaties. Met als doel ervoor te zorgen dat organisaties doeltreffend zijn in hun organisatie- en personeelsbeleid, en persoonlijk functioneren.
Karakteristiek voor Algra Consult is:

  • Algra Consult brengt beweging: mensen worden op alle niveaus binnen organisaties in beweging gezet, en vastomlijnde patronen worden doorbroken. Verder is het belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers op de juiste plek tot hun recht komen, gemotiveerd zijn en/of blijven;
  • Algra Consult geeft richting: door nieuwe denkbeelden te creëren, gezamenlijk een missie en visie te ontwikkelen, doelen te formuleren, heldere kaders te scheppen en aan de slag te gaan volgens een consequente aanpak waarbij ervoor gezorgd wordt dat keuzes ook daadwerkelijk gemaakt worden;
  • Algra Consult is gedreven: om organisaties en mensen te ontwikkelen, om doelen en plannen te realiseren, gezamenlijk resultaat te boeken en om ervoor zorgen dat mensen gebruik maken van de kwaliteiten en talenten die zij ‘in huis’ hebben.

Als directielid, bestuurder, HR manager is overvloed en schaarste van personeel voortdurend een aandachtspunt in uw bedrijfsvoering. Strategieën worden niet aangepast aan de veranderende tijden! Een economisch slechte situatie zorgt er vanzelf wel weer voor dat het vraagstuk van vergrijzing en vervanging van personeel wordt opgelost. Een “kop in het zand-strategie”. Maar het is ook mogelijk om vanuit een strategisch georiënteerde methodiek te werken. Hiermee kunnen bruggen geslagen worden tussen huidige en toekomstige noodzaak.

 

 

Algra Consult Competentiespel