Met een hoger veiligheidskundige altijd een veilige werkplek

De werkplek van je medewerkers moet altijd voldoen aan de hoge eisen van veiligheid die vanuit de wet en je eigen arbeidsvoorwaarden gelden. Continu toezicht is hierbij geen overbodige luxe, waardoor er vaak gebruik gemaakt wordt van een hoger veiligheidskundige. Deze hoge veiligheidskundige (vaak afgekort tot hvk) zorgt ervoor dat je werkvloer zo veilig mogelijk blijft zodat geen enkele aanwezige onnodig risico loopt. Deze hoger veiligheidskundige moet wel voldoen aan de juiste kennis en vaardigheden, en daarom kun je het beste deze inschakelen vanuit G4S Safety Solutions. Deze hvk weet exact waar erop gelet moet worden en wat er gedaan moet worden als de veiligheid niet meer optimaal is.

Taken hoger veiligheidskundige

De hoger veiligheidskundige zorgt ervoor dat de werksituatie zo veilig is als maar zou kunnen. Het is een adviseur op het gebied van veilige werkplekken, gezondheid en de Arbowetten. De hoger veiligheidskundige controleert, adviseert en schrijft beleidsstukken om ervoor te zorgen dat jij nog steeds de goede werkplek kunt bieden die je werknemers verwachten. Mocht er iets niet (meer) in de haak zijn, dan wordt er samen gekeken naar welke stappen er ondernomen moeten worden om deze fouten te verhelpen. Vooral op organisatorisch gebied geeft de hvk advies.

Een professional inzetten

Het vak van een hoger veiligheidskundige is een precisiewerkje. Niet iedereen kan het zomaar. Daarom worden alle hoger veiligheidskundigen eerst goed getraind voordat zij voor de functie in aanmerking komen. Hierdoor beschikken alle hvk van G4S Safety Solutions over de benodigde diploma’s en vaardigheden, die ervoor zorgen dat risico’s waar men snel overheen zou kunnen kijken alsnog opgemerkt worden en op de juiste manier behandeld kunnen worden. Zorg er ook voor dat jouw bedrijfspand altijd voldoet aan de eisen van een veilige werkplek en kom in contact met G4S Safety Solutions om de beste hoger veiligheidskundige in te schakelen die ervoor zorgt dat jouw werkplek nog steeds zo veilig is als maar kan.