Als leraar sta je dagelijks voor de klas. Elk kind is anders en verdient persoonlijke aandacht. Toch is dit in de praktijk niet mogelijk is. Daarom geven leraren vooral klassikaal les. Vaak voor groepen van 20-30 man. Leraren maken gebruik van bepaalde lesmethodes die blijken te werken. In dit artikel lees je meer over welke lesmethodes het beste zijn en waarom.

Medische educatieve materialen

Bezoek de website van Skills Meducation. Skills Meducation is marktleider op het gebied van educatieve materialen voor in de medische branche. Lees op de website meer over deze materialen. Skills meducation levert een goede bijdrage aan het trainen van mensen in medische vaardigheden, door te zorgen voor de materialen. Skills Meducation is dé specialist voor educatieve materialen!

Daltononderwijs

Dit is een soort onderwijs waarbij de nadruk ligt op de vrijheid van de leerling. Leerlingen kunnen door middel van samenwerking met andere leerlingen zicht ontwikkelen. Ze ontwikkelen zich met name op het gebied van zelfstandigheid. De sleutelwoorden in dit onderwijssysteem zijn vrijheid en samenwerking. Leerlingen worden natuurlijk wel begeleid, maar ze worden heel vrij gelaten. De leraren stimuleren leerlingen om zelf onderwerpen te verzinnen en onderzoek te doen. Dit onderwijssysteem stimuleert de creativiteit van de leerlingen.

Directe instructie

Dit onderwijssysteem heeft een aantal vaste stappen. Een dagelijkse terugblik, een presentatie, aangeleerde dingen oefenen, toepassen en terugblikken op de opdrachten. Er zitten veel voordelen aan deze methode. Veel leraren gebruiken deze methode. Na elke les kun je een leerdoel hebben afgerond. Er is ook kritiek op deze methode. Je hebt namelijk niet de mogelijkheid als leerling om ontdekkend te leren. Er zijn verschillende varianten op dit model: de activerende directe instructie, de expliciete directe instructie en de Gradual release of responsibility model.

Interactieve variant

In deze variant focussen leraren op de interactie. Ze bereiden een les met veel vragen voor en gaan leerlingen stellen. In deze variant is het belangrijk dat de docent zorgt dat leerlingen de vragen interessant en uitdagend vinden. Het is belangrijk dat de leerlingen daarnaast durven te antwoorden op de vragen. De sfeer in de klas moet dus goed zijn.